Αλλαγή καταχωρητή domain name .GR

Λεπτομέρειες Άρθρου
Διεύθυνση: https://www.isupport.gr/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=18
Κωδικός Άρθρου: 18
Δημιουργήθηκε: 13 Feb 2007 12:50 PM

Απάντηση Για να προχωρήσετε σε μεταφορά του domain name σας στην iSOL Internet Solutions ΕΠΕ, συμπληρώστε τη φόρμα αλλαγής καταχωρητή δηλώνοντας το domain name, τον κωδικό εξουσιοδότησης (πρόκειται για τον κωδικό που εσείς ορίσατε κατά την αρχική κατοχύρωση του domain σας), την επωνυμία του ιδιοκτήτη και μια διεύθυνση e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης:
α) Θα ζητήσουμε για λογαριασμό σας την αποστολή του από το ITE, σε κάποιο εξουσιοδοτημένο e-mail σας (το e-mail που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο του GR Hostmaster για το Domain σας).
β) Εσείς θα πρέπει να προωθήσετε (forward) αυτό το e-mail στο domains@isol.gr ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αλλαγής καταχωρητή.