Αλλαγή e-mail επικοινωνίας domain name

Λεπτομέρειες Άρθρου
Διεύθυνση: https://www.isupport.gr/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=20
Κωδικός Άρθρου: 20
Δημιουργήθηκε: 14 Feb 2007 12:01 PM

Απάντηση Σε περίπτωση που e-mail σας που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο του GR Hostmaster για το Domain σας, πλέον δεν λειτουργεί ή για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε την αλλαγή του θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:


ΙΔΙΩΤΕΣ: Θα πρέπει να αποσταλεί προς την εταιρία μας Fax (210-6133495) με φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας και την υπογραφή του ιδιοκτήτη του domain name στο οποίο να ζητείται η αλλαγή του e-mail του domain name, καθώς και η αναγραφή του νέου e-mail.

ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Θα πρέπει να αποσταλεί προς την εταιρία μας Fax (210-6133495) με την σφραγίδα και την υπογραφή του ελεύθερου επαγγελματία στον οποίο ανήκει το domain name και στο οποίο να ζητείται η αλλαγή του e-mail του domain name, καθώς και η αναγραφή του νέου e-mail.

ΕΤΑΙΡΙΕΣ: Θα πρέπει να αποσταλεί προς την εταιρία μας Fax (210-6133495) με την σφραγίδα της εταιρίας καθώς και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας στην οποία ανήκει το domain name και στο οποίο να ζητείται η αλλαγή του e-mail του domain name , καθώς και η αναγραφή του νέου e-mail.